różnego rodzaju rozpuszczalniki

Rozpuszczalniki

  • benzyna ekstrakcyjna
  • nitro
  • toluen
  • aceton
  • denaturat
  • alkohol izopropylowy
  • rozpuszczalnik ftalowo-karbamidowy
  • nafta techniczna
  • nafta kosmetyczna